Πατήσετε Play και κάντε FastUpwards με τα video sessions μας!

Στο Γήπεδο Ζωής διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, συναντώντας δημοφιλείς αθλητές, καλλιτέχνες, επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, ανοίγοντας ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αντλώντας έμπνευση μέσα από τις εμπειρίες του