Ηρώ Βαλδεσέρα

Content Manager


Iro Valdesera

Η Ηρώ Βαλδεσέρα γεννήθηκε στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 1996. Είναι πτυχιούχος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Στρατηγική Επικοινωνία από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας - Deree College.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στρατηγικής επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων. Έχει ασχοληθεί με την διοργάνωση εκδηλώσεων και έχει συμμετάσχει ενεργά σε οργανισμούς κοινωνίας πολιτών κατά την παραμονή της στις Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων, έχει γνώση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λειτουργιών των θεσμικών οργανισμών της Ε.Ε.